Coachning / Terapi 


"Wow! Tänk att jag kan känna såhär! Livet har breddats."

Sagt av en klient som kom med depression till terapin. Terapin hjälper oss att se vad som upprätthåller gamla mönster, vad som skapar problem och begränsningar och ger oss konkret stöd och verktyg för att komma igenom. Det ger en större värld med alla möjligheter att leva ett liv mer fantastiskt än våra tankar kan föreställa sig.


Kontakta mig för mer information och eller tidsbokning!

Psykosyntes

Den form av samtalsterapi vi använder oss av, är psykosyntes. Den innehåller många tekniker för att nå samarbete mellan kropp, själ, intellekt och känsla. Via samtal, guidad meditation, tecknande, rörelse mm  aktiveras olika sinnen för största möjliga integration. Psykosyntesen ser till det friska i individen och vill verka för helheten – både kropp och själ är med, inget drag är förkastligt, med acceptans och transformation kan vi famna hela oss själva och därmed också andra..

Processen tar oss igenom var vi är just nu, vad det är som vill komma fram, vad som hindrar oss och vad vi behöver utveckla för att komma igenom detta.

Att förankra upplevda insikter i vardagen, så att verklig förändring äger rum, sker löpande.

Sagt av tidigare klienter:

"Det här har verkligen förändrat mitt sätt att vara och se på livet. Känner mig mycket lugnare och tryggare."

                                                     Kvinna, tillbaka på jobbet efter sk utbrändhet

"Jag mår jättebra nu. Förstår mycket mer om mig själv och använder mycket av det vi gick igenom."

                                                      Yngre kvinna, arbetat med svartsjuka och dåligt självkänsla

"Jag förstår mina strategier på ett djupare plan och börjar välja och leva annorlunda. Det är som om jag har växt i själen."

                                                      Kvinna, efter skilsmässa

Vem är du?

Förändring kräver tid

Vi alla kan stundtals längta efter nån som bara gör allt bra, må så vara en annan person, teknik, metod eller pengar. Det kan vara lockande att gå från teknik till teknik, men i längden kanske det bara skjuter upp din slutgiltiga befrielse, ditt uppvaknande till din egen kraft.

Förändring kräver tid. Genombrott kan ske på några minuter, någon timme, men vi behöver ta hänsyn till hur mycket tid vi lagt ner på att förädla våra destruktiva mönster. När du går in i en terapiprocess, vill vi att du är villig att öppna dörrar, att möta din egen bakgård, för bakom den tror vi att din kraft ligger. Det betyder att vi tror på längre processer av minimum fem timmar. Du behöver vara redo för detta, tidsmässigt, känslomässigt och beslutsmässigt.


Kontakta mig för tidsbokning eller mer information!