EFT - emotional freedom techniques 


Ett rent flöde av energier i kroppen underlättar återhämtning och insikt. Jag använder olika metoder som ökar energiflödet i kroppen framför allt EFT, men även andra tekniker som emotrance och tat mm. De balanserar kroppens energiflöde och löser upp blockeringar och störningar som medvetet eller omedvetet styr oss och våra handlingar och sinnestillstånd.

I korta ordalag fungerar EFT genom att stimulera akupunkturpunkter genom knackning, beröring eller visualisering och samtidigt fokusera på det som vi vill förändra. Trots sin till synes enkla utformning har fantastiska resultat uppnåtts inom vitt skilda områden, såsom för fysiska besvär, stress, rädsla exempelvis för att flyg a eller tala inför grupp, depressioner, allmän personlig utveckling, bättre samarbete och ökad peak performance exempelvis inom sport eller företag. Utövarna är därför också av olika slag såsom enskilda individer, basketlag, advokatfirmor. Läs mer om EFT här.

Teknikerna fungerar mycket bra i kombinati on med psykosyntesterapi men kan också användas helt exklusivt.


Kontakta mig för tidsbokning eller mer information!