Healing                                                              

Vad innebär det att få healing?

Den traditionella vetenskapen har numera bevisat att vi alla är gjorda av energi. Tankar och känslor är energi. ”Negativa” tankar ger annorlunda energiflöde än ”positiva”. Allt hänger ihop i ett gigantisk nätverk av energiströmmar. När energin rinner fritt, mår vi bra, känner oss balanserad och harmoniska, är både jordade och kreativt öppna. När energin inte rinner fritt, beror det oftast på försvar av något slag. En blockering - att inte se och ta om hand om det som vill rinna igenom, ett outtryckt uttryck.

När vi jobbar med energiflödet, är det i en längre process. För att inte få för mycket att hantera samtidigt, öppnas energiflödet i lagom takt.

Kroppsterapin kan indelas i följande delar:

Öppnande – eftersom vi alla är hoplänkade, sett ur ett perspektiv, är det fullt möjligt att dels känna och se både blockering och begåvning i klienten och dels vara i kontakt med annan helande energi samtidigt.

Det har visats att denna energi inte följer gängse lagar (”ju mer vi använder, desto mindre finns det”) utan tvärtom genererar mer energi. En outtömlig källa.

Öppnandet kan inkludera andlig vägvisning, om så önskas.

Igenkännande i kroppen – allt lagras i kroppen, även det som vi sedan länge glömt. Kroppen visar var den vill bli berörd, vad som behöver komma upp och frigöras. Det är alltså klienten själv som styr om än helt omedvetet.

Jag följer energierna i din kropp och hittar där det inte rinner fritt. Vi arbetar med det ur olika aspekter – rörelser, samtal, beröring.

Den här processen lösgör medveten och omedveten sorg eller glädje som på olika sätt hindrar energin från att flöda fritt. När blockeringen är upplöst, kan processen fortgå av transformation och integration.

Vi blir också medvetna på ett djupare plan vad vår längtan och vår potential vill. Ibland kan detta vara olikt det som du vet om dig själv, men oftast klingar det igenkännande.

Avslut – vi ”stänger” varsamt det som varit öppet, för att stegvis vänja oss vid den högre energinivån. Övningar att behålla flödet ingår.