Parterapi Online

Det är roligare än det låter! Fem veckor syns vi online 90 minuter per vecka, kvällstid. Det blir en blandning mellan kurs och terapi. Vi kommer gå igenom vissa grundläggande fällor kärleksrelationer får se upp med. Vi kommer träna på övningar i kommunikation, beröring och rannsakan. Mellan tillfällena kommer ni har frågor att fördjupa för er själva och er som par emellan. Ni kommer få övningar att praktisera. Och att öppna sig för det mysterium kärleken är, långt bortom kontroll och förväntningar.

Efter kursen kommer ni ha fått belysning på mönster och vetskap om hur ni ändrar det vanemässiga beteendet. Ni kommer förstå er relation och era strategier bättre. Ni kommer få djupare kontakt med varandra. Kropparna kommer att ha mötts respektfullt och varsamt. 

Och vill ni, finns en grupp av likasinnade att utbyta erfarenheter med. Kanske skaffa buddies som är en del av nätverket att stötta er relation. Vi rekommenderar att utbyta erfarenheter i den slutna facebooksgruppen vi har.

Kursstart: 3 september, varje torsdag mellan 1930 till 2100.

Pris: 2400 kronor 

Anmälan: skicka mail till cilla@fluvius.nu senast 26 augusti 2020