Att underlätta förändring

Det finns en del aspekter som spelar in när vi vill förändra oss - eller när omgivningen förändras och vi behöver förhålla oss till det. Följande videoklipp tar upp några aspekter och hur vi kan arbeta med dem för att underlätta förändring:

Att underlätta förändring del 1

Att underlätta förändring del 2